Indywidualne licencje członkowskie PZKT 2019

Rzeszowski Klub Karate Chikara jest zrzeszony w Polskim Związku Karate Tradycyjnego.

Przypominamy o konieczności posiadania indywidualnej licencji członkowskiej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego na rok 2019 . Obowiązuje ona WSZYSTKICH trenujących karate w Naszym Klubie (zgodnie z zarządzeniem PZKT).

Wykupienie licencji jest warunkiem udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.

Informujemy, że wpłat za licencję w wysokości 40 zł rocznie, dokonują ćwiczący na konto klubu lub u swojego instruktora . Koniecznie należy podać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia.

wzór: Licencja PZKT + rok: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty
np. „Licencja PZKT 2019: Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, Rzeszowski Klub Karate Chikara”

Więcej informacji : http://karate.pl/komunikaty.php?news=1285