5 zasad karate

Pięć zasad dojo: Dojo Kun

Hitotsu! Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto!      Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!
 Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto!      Po pierwsze! Bronić ścieżek prawdy!
 Hitotsu! Doryoko No Seishin O Yashinau Koto!      Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!
 Hitotsu! Reigi O Omozuru Koto!      Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!
 Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto!      Po pierwsze! Strzec się porywczej odwagi!