Terminy i godziny treningów prowadzonych przez Sen Seia Marka

KRASNE i Rzeszów Dojo Hanasiewicza 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Terminy i godziny zajęć prowadzonych przez Sen Sei Agnieszki Sajdutki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terminy i godziny zajęć prowadzonych przez Sen Seia Piotra

 

 

 

 

 

 

Szkoła Niepubliczna Kraina Uśmiechu

Oddział Krakowska Środa 13.30 – 15.30

Oddział Klonowa Czwartek 12.00 – 15.00