Terminy i godziny treningów prowadzonych przez Sen Seia Marka

KRASNE i Rzeszów Dojo Hanasiewicza 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Terminy i godziny zajęć prowadzonych przez Sen Sei Agnieszki Sajdutki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białobrzegi  Fitness Park

16.30 grupa Średniozaawansowana

17.30 grupa Nowa


Terminy i godziny zajęć prowadzonych przez Sen Seia Piotra

 

 

 

 

 

 

Szkoła Niepubliczna Kraina Uśmiechu

Wracamy po wakacjach 2021

Oddział Krakowska

Oddział Klonowa